Raport – Digitalizarea sistemului energetic național

Categorie: Politici publice și măsuri pentru tranziția energetică Data postare: 1 November 2021

Acest raport trece în revistă principalele tehnologii și servicii disponibile astăzi pentru digitalizarea sectorului energetic. În același timp analizează gradul de implementare al acestora în România. Raportul va fi prezentat în cadrul unei dezbateri pe 16 noiembrie, după încheierea conferinței COP26. Mai multe detalii curând.

Descarcă raportul

 

Digitalizarea serviciilor energetice este importantă în contextul tranziției energetice, ce constă în reducerea utilizării combustibililor fosili și adoptarea la scară largă a energiei regenerabile.

Digitalizarea va schimba felul în care energia electrică este produsă, transportată și distribuită, integrată, înmagazinată și consumată. Prin utilizarea proceselor și tehnologiilor digitale este posibilă integrarea adecvată a producției în creștere de energie regenerabilă și curată în sistemul național, producția și consumul descentralizate de energie electrică (prosumatori), integrarea și eficientizarea mobilității electrice, flexibilizarea rețelelor de transport și distribuție sau rate crescute ale eficienței energetice în clădiri.

Sectorul energetic românesc se află acum într-un moment dificil, în care trebuie să gestioneze efectele nefinanțării rețelelor de transport și distribuție, parcului de generare sau eficienței energetice. În acest sens, accelerarea procesului de digitalizare reprezintă o condiție sine qua non pentru ca România să atingă obiectivele de mediu la orizontul anilor 2030 și 2050.

 

Măsurile luate până acum și planuri de viitor în România:

 • Adoptarea sistemelor SCADA pentru transport și distribuție;
 • La finalul anului 2020 15% dintre români aveau contoare inteligente; planul este ca până în 2028 procentul acestora să crească la 33-70% dintre consumatori în funcție de zona de distribuție;
 • Programul AFM Casa verde fotovoltaice – deși o inițiativă bună pentru prosumatori, a înregistrat întârzieri semnificative – mai puțin de 20% din proiecte primind efectiv finanțare, până la 1 iulie 2021;
 • 2,4 milioane de apartamente construite înainte de 1985 au nevoie de renovare și modernizare – Strategia de Renovare propune un buget de 5 miliarde de euro până în 2030
 • consumul dispecerizabil – nu este reglementat și nu există experiență pentru aplicarea conceptului;
 • comunitățile energetice – nu există legislație.

 

Toate aceste acțiuni trebuie intensificate pentru ca rezultatele în flexibilizarea rețelei electrice să fie vizibile. Dincolo de impactul pozitiv generat în sfera protecției mediului, adoptarea soluțiilor digitale vine și cu numeroase avantaje de ordin economic și social. Producția, instalarea sau mentenanța acestor echipamente și servicii se traduc într-un număr ridicat de locuri de muncă, generatoare de venituri.

Recomandări:

În raport facem o serie de recomandări pentru creșterea digitalizării sistemul energetic național, dintre care cele mai importante sunt:

Guvernanță publică și privată

  • Poziționarea procesului de digitalizare ca un segment principal în diferitele documente strategice ce stau la baza dezvoltării sistemului energetic național.
  • Dezvoltarea și îmbunătățirea canalelor și platformelor digitale pe care furnizorii și distribuitorii de energie electrică le utilizează în relația cu clienții/consumatorii.
  • Simplificarea proceselor de conectare la rețea pentru consumatori și prosumatori, efort comun al ANRE și al operatorilor de rețea.

Rețele electrice

  • Accelerarea procesului de instalare a contoarelor inteligente, pentru deblocarea multiplelor beneficii pe care acestea le aduce
  • Creșterea gradului de adecvanță a rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice, prin dezvoltarea capacităților mari de stocare a energiei electrice și integrarea lor, prin instrumente și platforme digitale.

Transport

  • Continuarea subvenționării adoptării de mașini electrice. În plus, formarea unor programe dedicate pentru flotele comerciale este esențială pentru atingerea țintelor de decarbonizare.
  • Subvenționarea stațiilor electrice de încărcare a mașinilor electrice, în special în municipalități de dimensiuni mici și medii.
  • Dezvoltarea unei legislații dedicate pentru soluțiile de tip “vehicle-to-grid” (V2G) – opțiunea utilizatorilor de autovehicule electrice de a injecta energie electrică în rețea, atunci cand sistemul are nevoie, și de a fi remunerați pentru serviciul oferit.

Prosumatori și comunități de energie

  • Continuarea eforturilor actuale pentru dezvoltarea unui sistem de remunerare îmbunătățit pentru prosumatori.
  • Direcționarea cu prioritate a subvențiilor către consumatori vulnerabili. În acest caz, creșterea subvențiilor, de la 90% din suma necesară, la 100% din suma necesară (deci, evitarea situației în care consumatorul trebuie să co-finanțeze sistemul de prosumator) este necesară.
  • Încurajarea sistemelor de baterii este esențială, prin dezvoltarea unor reglementări clare pentru preluarea energiei electrice ce provine din baterii (de către furnizori), precum și prin subvenționarea lor.
  • Dezvoltarea unor programe de subvenționare similare, pentru consumatorii “off-grid” (casnici sau industriali).
  • Fluidizarea acordării subvențiilor, precum și a întregului proces birocratic pentru aprobarea statutului de prosumator.

Consum dispecerizabil (“demand response”)

  • Dezvoltarea unei legislații dedicate pentru o funcționarea eficientă a mecanismului de consum dispecerizabil.
  • Buna funcționare a acestui mecanism depinde de existența unei mase critice de contoare inteligente instalate în rețea.

Eficiență energetică

  • Soluționarea blocajelor legislative pentru aplicarea contractelor de performanță energetică.
  • Decarbonizarea încălzirii locuințelor, prin integrarea inteligentă a soluțiilor de energie regenerabilă.
  • Creșterea gradului de renovare a clădirilor publice și blocurilor și implementarea instrumentelor și serviciilor digitale pentru monitorizarea, analiza, controlul și ajustarea automată a consumului de energie termică și electrică.
  • Dezvoltarea unor programe de subvenționare pentru tranziția către echipamente inteligente și eficiente din punct de vedere energetic (iluminat, senzori, electrocasnice etc.).

 

Descarcă raportul