Despre proiect și finanțare

Proiectul „Abordarea pragmatică a provocărilor de mediu, economice, sociale și legislative ale tranziției energetice” este derulat de Asociația Bankwatch România în parteneriat cu Asociația 2Celsius și implică abordarea schimbărilor climatice prin prisma tranziției energetice. Scopul proiectului este implicarea activă a societății civile în elaborarea politicilor publice pe termen lung în vederea decarbonizării sectorului energetic, contribuind astfel la reduceri de emisii de gaze cu efect de seră și îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris.

Proiectul este structurat pe trei piloni:

Politici publice pentru tranziția energetică, în cadrul căruia ne concentrăm pe încurajarea măsurilor care susțin dezvoltarea energiei regenerabile prin implicarea în consultări publice, activități de watchdog și analize ale măsurilor luate de autorități.

Tranziția justă în Gorj, în cadrul căruia susținem dezvoltarea unei coaliții formate din societatea civilă, autorități și mediul de afaceri din județul Gorj care să se implice activ și să propună proiecte pentru o tranziție cât mai echitabilă pentru cetățeni și angajații sectoarelor dependente de combustibilii fosili.

Clinică juridică pentru dreptul mediului, realizată cu scopul de a crește numărul specialiștilor în dreptul mediului care să elaboreze și să aducă în fața instanței cazurile de încălcări ale legislației de mediu de către operatorii economici.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni începând cu martie 2021 și beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 244.000 de euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Pentru mai multe informații despre finanțare accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.