Provocările tranziției energetice în România

Lucrăm împreuna pentru o Europă verde

Revoluția mediului

Ne aflăm în fața unei noi revoluții industriale, cea care, spre deosebire de celelalte trei de până acum, trebuie să așeze în prim plan protecția mediului. Uniunea Europeană este liderul aceste revoluții, iar prin Pactul Ecologic European toate statele membre au convenit să devină neutre din punct de vedere climatic până în 2050, prin implementarea principiilor economiei circulare, protecția biodiversității, modernizarea sistemelor energetice și digitalizare.

Sistemele energetice au cel mai mare impact asupra mediului din tot sectorul economic. Tranziția energetică este, așadar, unul dintre motoarele noii revoluții industriale și este necesară pentru protecția mediului. În România tranziția energetică este definită de trei ținte asumate până în 2030: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 43,9% față de 2005, o pondere de 30,7% a energiei regenerabile în consumul final brut și reducerea consumului final de energie cu 40,4%.

Tranziția energetică este o provocare pe care autoritățile, industria și cetățenii trebuie să o treacă pentru a repara daunele de mediu și inechitățile sociale provocate până acum și să asigure în același timp un viitor mai bun pentru generațiile următoare.

Este șansa noastră să avem în sfârșit o țară în care grija pentru mediu și cetățeni primează, o țară în care legile sunt respectate și aplicate corect și egal pentru toată lumea.

Este șansa noastră să lucrăm împreună pentru o Europă verde.

Prin proiectul „Abordarea pragmatică a provocărilor de mediu, economice, sociale și legislative ale tranziției energetice” ne dorim să găsim acea cale prin care să transformăm sectorul energetic din România într-unul verde, modern și echitabil. Suntem conștienți că este un proces complex care nu se poate realiza peste noapte, de aceea colaborarea dintre autorități, experți în energie și mediu și societatea civilă este esențială.

Ne propunem să abordăm tranziția energetică pe trei piloni: politici publice și măsuri pentru tranziția energetică – prin încurajarea măsurilor care susțin transformarea sistemului energetic într-unul curat, fără emisii de carbon; tranziția justă în Gorj – prin dezvoltarea unei coaliții formate din societatea civilă, autorități locale și mediul de afaceri în județul Gorj care să se implice activ pentru o tranziție echitabilă; clinica juridică pentru dreptul mediului – pentru a instrui specialiști în legislația de mediu care să contribuie la prevenirea și combaterea daunelor de mediu provocate de proiectele energetice.

Regăsiți mai jos detalii despre acești piloni.

Despre proiect


Proiectul „Abordarea pragmatică a provocărilor de mediu, economice, sociale și legislative ale tranziției energetice” este derulat de Asociația Bankwatch România în parteneriat cu Asociația 2Celsius și implică abordarea schimbărilor climatice prin prisma tranziției energetice. Scopul proiectului este implicarea activă a societății civile în elaborarea politicilor publice pe termen lung în vederea decarbonizării sectorului energetic, contribuind astfel la reduceri de emisii de gaze cu efect de seră și îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris.

Noutăți