Tranziția justă în Gorj

Despre activitate

Tranziția justă este un model economic de dezvoltare ce constă în politici publice elaborate de jos în sus, menite să creeze condițiile necesare pentru venituri corecte și o viață decentă pentru toți lucrătorii și comunitățile afectate de reducerea activității industriale și de măsuri de reducere a poluării.

Județul Gorj va fi una dintre regiunile din România cele mai afectate de tranziția energetică. Complexul Energetic Oltenia, cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România, este și cel mai mare operator economic din județ. Compania deține în total patru termocentrale pe bază de lignit și zece cariere de cărbune din care produce aproximativ 20% din energia electrică a României. Pentru a respecta angajamentele asumate prin Acordul de la Paris, trebuie să renunțăm treptat la aceste active până în 2030.

Peste 7.000 de persoane vor fi direct afectate în județ. Planul de restructurare a companiei prevede un număr de 4000 de angajați în 2026, față de 12.200 în prezent, deși nu plănuiește o decarbonizare substanțială. Pentru ca tranziția energetică să nu aibă un impact social major a fost instituit Fondul pentru o tranziție justă din care 2 miliarde de euro vor reveni României. Fondul vine să susțină diversificarea economică durabilă a județelor afectate și să ofere oportunități de recalificare.

În Gorj este elaborat Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă în care suntem implicați și unde susținem participarea activă a societății civile la deciderea viitorului județului și elaborarea unui plan de eliminare treptată a cărbunelui până în 2030.

Prin acest proiect ne dorim să ducem și mai departe colaborarea dintre actorii locali și să susținem formarea unei coaliții a societății civile, împreună cu autorități și mediul de afaceri care să se implice activ pentru o tranziția justă durabilă și să redea locuitorilor dreptul la un mediu curat și o viață decentă.

Noutăți

RenewAcad, un exemplu de bune practici de tranziție justă în Rovinari

VIAȚA DINCOLO DE CĂRBUNE, Primul documentar interactiv online despre tranziția justă a județului Gorj