Politici publice și măsuri pentru tranziția energetică

Despre activitate

Tranziția energetică reprezintă procesul de transformare a sectorului energetic actual, încă dependent de combustibili fosili, într-unul curat cu emisii zero de carbon, cu scopul de a limita impactul de mediu al activităților umane. În România 66% din emisiile totale de gaze cu efect de seră provin din sectorul de energie.

Prin Pactul Ecologic European, România și-a asumat ca până în 2030 să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 43,9% față de 2005, să atingă o pondere de 30,7% a energiei regenerabile în consumul final brut și să diminueze consumul final de energie cu 40,4%. În plus, România și-a asumat, alături de toate statele membre ale Uniunii Europene, atingerea neutralității climatice până în 2050, adică să nu emită mai multe gaze cu efect de seră decât poate absorbi natura.

Pentru a transforma aceste deziderate în realitate, țările vor trebui să renunțe la energia pe bază de cărbune până în 2030 și la cea pe bază de gaz fosil până în 2040. Acest lucru va fi posibil doar dacă sursele de producere a energiei din combustibili fosili vor fi înlocuite în timp util cu surse regenerabile de energie, iar tehnologiile și legislația le vor susține.

În acest scop ne vom implica în elaborarea unor politici publice coerente pe termen lung care privesc energia regenerabilă, eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în vederea decarbonizării sectorului energetic. Vom monitoriza elaborarea și implementarea documentelor strategice din domeniul energetic și vom oferi autorităților recomandări și sugestii pentru o transpunere cât mai corectă a reglementărilor europene.

Noutăți

Comisia Europeană sesizată în privința proiectelor hidroelectrice distructive din ariile protejate din România

Bankwatch România a depus o plângere la Comisia Europeană, solicitând anularea Ordonanței de Urgență a Guvernului României, care dă undă verde unor proiecte hidroelectrice distructive și care încalcă trei directive ale Uniunii Europene.  Proiectele hidro ar afecta două parcuri naționale și douăzeci de situri Natura 2000.

Comisia Europeană sesizată în privința proiectelor hidroelectrice distructive din ariile protejate din România

Bankwatch România a depus o plângere la Comisia Europeană, solicitând anularea Ordonanței de Urgență a Guvernului României, care dă undă verde unor proiecte hidroelectrice distructive și care încalcă trei directive ale Uniunii Europene.  Proiectele hidro ar afecta două parcuri naționale și douăzeci de situri Natura 2000.