Politici publice și măsuri pentru tranziția energetică

Despre activitate

Tranziția energetică reprezintă procesul de transformare a sectorului energetic actual, încă dependent de combustibili fosili, într-unul curat cu emisii zero de carbon, cu scopul de a limita impactul de mediu al activităților umane. În România 66% din emisiile totale de gaze cu efect de seră provin din sectorul de energie.

Prin Pactul Ecologic European, România și-a asumat ca până în 2030 să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 43,9% față de 2005, să atingă o pondere de 30,7% a energiei regenerabile în consumul final brut și să diminueze consumul final de energie cu 40,4%. În plus, România și-a asumat, alături de toate statele membre ale Uniunii Europene, atingerea neutralității climatice până în 2050, adică să nu emită mai multe gaze cu efect de seră decât poate absorbi natura.

Pentru a transforma aceste deziderate în realitate, țările vor trebui să renunțe la energia pe bază de cărbune până în 2030 și la cea pe bază de gaz fosil până în 2040. Acest lucru va fi posibil doar dacă sursele de producere a energiei din combustibili fosili vor fi înlocuite în timp util cu surse regenerabile de energie, iar tehnologiile și legislația le vor susține.

În acest scop ne vom implica în elaborarea unor politici publice coerente pe termen lung care privesc energia regenerabilă, eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în vederea decarbonizării sectorului energetic. Vom monitoriza elaborarea și implementarea documentelor strategice din domeniul energetic și vom oferi autorităților recomandări și sugestii pentru o transpunere cât mai corectă a reglementărilor europene.

Noutăți

Analiză: Bugetul PNRR pentru energie, direcționat greșit către proiecte distrugătoare pentru mediu

Eficiența energetică a clădirilor: schimbări la nivel european și cum se adaptează România

Măsurile și acțiunile necesare pentru reabilitarea energetică a sectorului rezidențial sunt cuprinse în Strategia Națională de Renovare pe termen lung, document strategic prevăzut ca obligație pentru statele membre în Directiva EPBD. Datele analizate ca fundamentare pentru elaborarea Strategiei au evidențiat faptul că e nevoie de o intensificare a acțiunilor de reabilitare energetică, având în vedere că din totalul fondului de clădiri sectorul rezidențial înregistrează o pondere de 81% din consumul final de energie, restul de 19% fiind reprezentat de celelalte clădiri nerezidențiale.