„Implicarea activă în rezolvarea problemelor de mediu prin intermediul dreptului este esențială pentru contribuția la un viitor sustenabil” – Avocat Andrei Prună

Categorie: Clinica juridică pentru dreptul mediului Data postare: 16 November 2023

În anul 2018 am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai (studii de licență). În 2019, în cadrul aceleiași facultăți, am absolvit și studiile universitare de masterat, specializarea „Dreptul european și dreptul național al afacerilor”. Începând cu toamna anului 2019 am devenit avocat în cadrul Baroului Cluj, unde am activat până la jumătatea acestui an, în cadrul unei societăți civile de avocați. Din iunie 2023 activez ca avocat colaborator în Baroul București, în cadrul unei alte societăți civile de avocați. În timpul facultății am fost atras de diverse aspecte ce implicau cunoștințe de drept administrativ, drept procesual civil sau dreptul urbanismului, printre care, în special, cele privitoare la accesul publicului la informația de interes public. Or, inevitabil, am ajuns să cercetez și aspectele ce țineau de informația privind mediul, ceea ce m-a ajutat să înțeleg, iar ulterior, să aprofundez cunoștințele din această ramură a dreptului.  

În perioada definitivatului am avut oportunitatea de a participa în diverse dosare complexe, care au acoperit diferite aspecte ale dreptului mediului. Experiența acumulată în această etapă de început a carierei mele mi-a oferit o perspectivă detaliată asupra complexității impresionante a acestei ramuri și m-a determinat să îmi consolidez cunoștințele pentru o înțelegere mai profundă a interacțiunii sale cu realitatea pe care o trăim. 

Cum ați aflat despre Clinica Juridică și ce v-a atras să colaborați cu Bankwatch România și alți colegi juriști în acest proiect?

Nevoia de a face parte din proiect a pornit de la propria constatare a faptului că în țara noastră resursele de aprofundare a cunoștințelor de dreptul mediului sunt puține și, marea majoritate, slabe calitativ. Astfel, am căutat metode alternative de aprofundare a acestei materii, iar oportunitatea a apărut odată cu Clinica Juridică. Comunitatea dezvoltată de Bankwatch România oferă posibilitatea participanților de a dezbate în mod activ problemele actuale de mediu și de a fi la curent cu politici recente promovate în această arie. Experiențele și proiectele desfășurate în cadrul acestei comunități au contribuit la dezvoltarea mea profesională și la consolidarea convingerii că implicarea activă în rezolvarea problemelor de mediu prin intermediul dreptului este esențială pentru contribuția la un viitor sustenabil. 

Despre climate case – scurt istoric, importanță, urmări. În ce context și de ce v-ați implicat în climate case. Situația actuală explicată din perspectiva avocatului Andrei Prună.

Am lucrat ca și colaborator al echipei care a promovat primul proces pe climă din România. Am participat în special la apărările legate de interesul și calitatea persoanelor de a promova astfel de pretenții, în contextul în care în România nu există, la acest moment, reglementări certe care să sancționeze lipsa de reacție a autorităților publice în a combate în mod activ schimbările climatice, care au devenit inevitabile. Indiferent de rezultatul final al efortului părților reclamante în fața instanțelor naționale și a organizațiilor de mediu interveniente, este crucial să fie exploatat orice mijloc disponibil pentru a face față unei provocări de o importanță covârșitoare. 

 

Care credeți că este viitorul dreptului mediului și cum vedeți acest proces ca fiind parte din el?

Consider că înțelegerea dreptului mediului este o cerință a prezentului pentru a face față imprevizibilității viitorului. Schimbările climatice și problemele de mediu actuale vor continua să reprezinte provocări majore, iar profesioniștii în dreptul mediului vor juca un rol important în găsirea unor soluții durabile, într-un climat al incertitudinii. Primul proces privind schimbările climatice din țara noastră este un semn că aspectele de mediu nu mai sunt probleme izolate la nivel local sau regional, ci chiar sunt de importanță națională. Înțelegerea acestei ramuri de drept nu este doar o cerință a prezentului, ci și o investiție în construirea unui viitor funcțional. Aceasta presupune nu doar respectarea legilor existente, ci și contribuția activă la dezvoltarea și îmbunătățirea acestora, în conformitate cu provocările și schimbările semnificative care vor modela lumea în decenii viitoare.