Tranziția energetică în Slovenia: vizită de lucru pentru societatea civilă

Categorie: Politici publice și măsuri pentru tranziția energetică Data postare: 17 October 2023

European Climate Foundation a organizat la Ljubljana, în Slovenia, la începutul lunii septembrie, o întâlnire în cadrul proiectului ”New Energy Academy”, un program de extindere a cunoștințelor în domeniul tranziției energetice destinat reprezentanților societății civile din țările din centrul și estul Europei.  

Întâlnirea din Ljubljana a presupus o serie de dezbateri cu experți renumiți în domenii diverse precum climatologie, meteorologie, dezvoltare durabilă și energie și vizite de lucru în regiuni care se află în plin proces de tranziție energetică.

În prima zi a întâlnirii am fost invitați de către Natasa Jazbinsek, coordonatoarea departamentului pentru protecția mediului din cadrul Primăriei din Ljubljana, pentru o scurtă prezentare a progresului înregistrat de capitala slovenă în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și protecția mediului. 

Ljubljana dispune de până la 542 m² de spații verzi publice pe cap de locuitor, fiecare locuitor aflându-se la cel mult 300 de metri de acestea, indiferent de zona din oraș. Aproximativ 20% din suprafața întregului municipiu are statutul de arie naturală protejată. Administrația locală¹ din Ljubljana continuă să transforme zonele degradate, abandonate sau nefolosite ale orașului în noi spații verzi, contribuind astfel la creșterea calității vieții a locuitorilor și la atenuarea schimbărilor climatice. Ljubljana este și singura capitală europeană cu zero deșeuri, rezultat atât al unei campanii vaste de conștientizare și educare a populației în ceea ce privește reciclarea, cât și al implementării unui sistem de reciclare eficient. Doar în centrul capitalei, autoritățile au construit 69 de puncte de colectare subterane care au înlocuit aproximativ 9500 de pubele obișnuite pentru deșeuri.

Discuțiile despre implicațiile schimbărilor climatice și evoluția fenomenelor meteorologice în sud-estul Europei au continuat prin prezentările celor doi experți, Prof. Lučka Kajfež Bogataj, climatolog, specialist în meteorologie agricolă și laureat al Premiului Nobel pentru Pace și Gregor Vertacnik, meteorolog în departamentul de analiză și servicii climatice al Agenției slovene de mediu. 

Zilele următoare au fost dedicate vizitelor în teren în locații precum fosta Termocentrală Trbovlje² care a funcționat până în 2016. Termocentrala producea electricitate prin cele două unități, una pe bază de lignit de 125 MW și alta pe bază de gaze fosile de 63 MW. Coșul de evacuare al gazelor arse din termocentrală este cel mai înalt din Europa, fiind construit la o înălțime de 360 metri pentru o evacuare a emisiilor în condiții optime, având în vedere poziționarea geografică a termocentralei.

Următoarea oprire a fost la cel mai mare parc fotovoltaic din Slovenia, în Prapretno³, o locație care a fost utilizată anterior pentru depunerea cenușii și a zgurii de la termocentrala Trbovlje. Parcul fotovoltaic dispune de o capacitate instalată de 3MW și reprezintă doar o primă etapă din planul de extindere până la o capacitate totală de 16 MW. Regiunea Zasavje, în care este construit parcul, este una dintre cele două regiuni miniere importante ale Sloveniei, care adoptă astfel tehnologii de producere a energiei electrice din surse regenerabile în procesul de decarbonizare.  

Ultima zi a fost rezervată pentru vizita în regiunea Primorska, în orașul Ajdovščina, unde am discutat cu reprezentanți ai autorităților locale și cei ai Agenției locale pentru energie din Goriška (GOLEA), entitate care a fost înființată în 2006 în cadrul programului „Energie inteligentă pentru Europa”, care a sprijinit înființarea de noi agenții locale pentru energie pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Agenția oferă o serie de servicii și sprijin preponderent autorităților publice locale care vizează creșterea eficienței energetice (EE), promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă (RES) și dezvoltarea transportului urban durabil. Serviciile variază de la elaborarea de concepte energetice locale, planuri de acțiune privind energia durabilă și clima, planuri de mobilitate urbană durabilă, certificate de performanță energetică și implementarea managementului energetic în clădirile publice, precum și realizarea de audituri energetice.

1- https://www.ljubljana.si/en/ljubljana-for-you/environmental-protection/revival-of-overlooked-areas/
2- https://en.wikipedia.org/wiki/Trbovlje_Power_Station
3- https://balkangreenenergynews.com/slovenias-hse-starts-first-phase-of-16-mw-solar-power-plant-in-prapretno/