Vrem energie verde, dar nu cu orice preț

Categorie: Politici publice și măsuri pentru tranziția energetică Data postare: 28 July 2023

Schimbările climatice și declinul biodiversității sunt două dintre cele mai mari amenințări cu care se confruntă în prezent atât oamenii, cât și natura. Aceste crize se împletesc și trebuie abordate în mod integrat. În paralel, soluțiile propuse pentru a aborda una dintre aceste crize nu ar trebui să contribuie la agravarea celeilalte. 

  

Accelerarea procesului de decarbonizare și de reducere a dependenței de combustibili fosili a condus la identificarea de soluții diverse la nivel național, atât prin elaborarea noului cadru strategic pentru decarbonizare, Capitolul RePowerEU, cât și prin amplificarea proiectelor de producție a energiei din surse regenerabile a companiilor de stat din sectorul energetic. 

  

Hidroelectrica a anunțat recent că planifică dezvoltarea unui proiect eolian de peste 300 MW amplasat pe terenurile din zona Grindul Chituc, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului (ADS). Realizarea proiectului este fundamentată pe reforma cadrului de reglementare și funcționare a Agenției Domeniilor Statului, cuprinsă în noua versiune a Capitolului RePowerEU conține o propunere de reformă a cadrului de reglementare și funcționare a acestei instituții având ca obiectiv înlesnirea utilizării terenurilor neproductive sau degradate pentru construcția de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile. 

  

Ca reacție la acest anunț, peste 20 de organizații de mediu au solicitat printr-o scrisoare deschisă ministerelor Mediului, Energiei, Agriculturii și Investițiilor să nu permită dezvoltarea acestui proiect în Rezervația Biosferei Delta Dunării. 

  

Organizațiile consideră inoportună amplasarea parcului eolian în interiorul ariilor naturale protejate și pe o zonă tampon radială de 3-10 km în jurul acestora și cu atât mai mult pe Grindul Chituc, care reprezintă una dintre zonele cele mai importante din punct de vedere al avifaunei.

Grupul de ONG-uri de protecția naturii reunite sub cupola Coaliției Natura 2000 demonstrează în cadrul scrisorii de ce Grindul Chituc nu reprezintă o alegere de locație care să respecte exigențele minime privind protecția biodiversității. Dintre argumentele organizațiilor, amintim: 

 

  1. Grindul Chituc face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă protejată cu statut de protecție multiplă atât internațională (Rezervație a Biosferei, Sit Ramsar, Arie de Protecție Specială Avifaunistică și Sit de Importanță Comunitară), cât și națională. Din cele 365 de specii de păsări listate pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării pe Grindul Chituc până în prezent au fost identificate peste 300 de specii de păsări. Totodată, Grindul Chituc este situat pe culoarul de migrație Via Pontica, și este o zonă de realimentare  extrem de importantă pentru păsări migratoare. Sunt cel puțin 6 specii de păsări rare care au fost semnalate doar în această locație în România. 
  2. Potrivit unui studiu realizat de Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” în 2012, la solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, instalarea de turbine eoliene pe aceste terenuri va influenţa negativ populațiile diverselor specii de păsări pe teritoriul Dobrogei, mai ales acolo unde turbinele eoliene se vor interpune între zonele de odihnă şi cele de hrănire. 
  3. Reglementările în lucru ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European referitoare la desemnarea zonelor de interes pentru producerea de energie regenerabilă exclud siturile Natura 2000 și parcurile și rezervațiile naturale, rutele identificate de migrație a păsărilor și a mamiferelor marine, conform celor mai bune date disponibile, coridoarele ecologice.   

Creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile este necesară pentru a atinge obiectivele climatice și energetice ale UE. În același timp este de la sine înțeles că această dezvoltare nu trebuie să aibă loc în detrimentul naturii și a ariilor naturale protejate și nu ar trebui să compromită obiectivele existente în materie de biodiversitate. 

  

este evident că zona Grindului Chituc, prin poziția sa atât într-o arie protejată Natura 2000, cât și pe rutele identificate de migrație a păsărilor, nu îndeplinește criteriile de calificare pentru amplasarea de ferme de eoliene sau alte forme de energie regenerabilă 

  

Creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile este necesară pentru a atinge obiectivele climatice și energetice ale UE. În același timp este de la sine înțeles că această dezvoltare nu trebuie să aibă loc în detrimentul naturii și a ariilor naturale protejate și nu ar trebui să compromită obiectivele existente în materie de biodiversitate. 

  

De altfel, ca prim principiu, ariile protejate nu ar trebui să fie desemnate ca ”Go To Areas” pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, iar evaluarea impactului asupra mediului în mod transparent și eficient trebuie să fie obligatorie, inclusiv în afara acestor zone de protecție. 

Scrisoarea cuprinde și alte recomandări adresate autorităților pentru a preîntâmpina situații asemănătoare în etapele de planificare a proiectelor energetice: 

  

  • Efectueze planificarea energetică la nivel strategic la scară națională sau regională pentru a identifica surse adecvate de energie regenerabilă și locuri pentru extinderea rețelei în zone mai puțin sensibile din punct de vedere al biodiversității. 
  • Ia în considerare impactul asupra naturii încă din prima etapă a planificării integrate a energiei regenerabile, ținând seama de întregul lanț de producție (de la aprovizionare până la eliminare). 
  • Dezvolte scheme naționale de reglementare care impun dezvoltatorilor de energie să contribuie la obiectivele naționale de conservare, spre exemplu prin integrarea unor criterii ce nu țin de preț în procedurile de achiziții pentru dezvoltarea de parcuri eoliene sau solare. 
  • Investească în cartografierea în timp util a zonelor cheie pentru biodiversitate pentru a cere industriei să le evite – pentru a ajuta la direcționarea amplasării tehnologiei prin date adecvate. Această măsură ar trebui să se regăsească în versiunea revizuită a Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice (PNIESC), în curs de elaborare, contribuind la accelerarea procesului de decarbonizare cu impact minim asupra biodiversității. 
  • Aplice procese stricte de evaluare a impactului asupra mediului și standardele necesare tuturor noilor dezvoltări. 
  • Promoveze economia circulară cu eficiență energetică optimizată, pentru a maximiza reutilizarea materialelor energetice și a minimiza cererea de resurse naturale. Toate părțile interesate ar trebui să promoveze cercetarea, schimbul de cunoștințe și diseminarea celor mai bune practici pentru a încuraja o mai mare conștientizare și motivația către expansiunea energiei regenerabile cu perturbări cât mai mici ale naturii. 
  • Având în vedere ultima versiune a capitolului RePowerEU, elaborată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care cuprinde propunerea de reformă a cadrului legal pentru utilizarea terenurilor neproductive/degradate proprietatea statului/UAT în scopul producției de energie verde, inclusiv crearea registrului unic național al terenurilor neproductive, terenurile care se află în vecinătatea siturilor Natura 2000, a parcurilor și rezervațiilor naturale, a rutelor identificate de migrație a păsărilor și a mamiferelor marine, a coridoarelor ecologice, precum și alte zone identificate pe baza hărților de sensibilitate, nu trebuie să fie incluse în această inițiativă. 

Sursa fotografie: Unsplash.com